Regulamin

1. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację zasad pobytu w gospodarstwie agroturystycznym Na końcu świata.

2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub przez Internet.

3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub przez e-mail jest wpłacenie zadatku
w wysokości 30% ceny pobytu.

4. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku przyjazdu
w terminie późniejszym lub wyjazdu w terminie wcześniejszym niż zarezerwowana data, rezerwacja podlega pełnej opłacie.

5. Goście korzystają z przestrzeni wokół domu, grilla i miejsca ogniskowego na własną odpowiedzialność. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie
z urządzeń i wynikłe z tego skutki i/lub urazy. Korzystanie z urządzeń przez dzieci powinno odbywać się pod opieką dorosłych.

6. Gości zapraszamy od godz. 16:00. Wcześniejszy przyjazd prosimy uzgodnić
z właścicielami.

7. Po przyjeździe prosimy o wypełnienie karty meldunkowej i uiszczenie opłaty pobytowej
w gotówce.

8. Na życzenie wystawiamy uproszczony rachunek.

9. W dniu wyjazdu prosimy o udostępnienie pokoju do sprzątania dla kolejnych Gości do godz. 10:00.

10. W przypadku zmiany godziny wyjazdu prosimy o uzgodnienie tego z właścicielami.

11. We wszystkich pomieszczeniach na terenie domku Na końcu świata obowiązuje zakaz palenia.

12. Przy paleniu w kominku należy zachować szczególną ostrożność, uchwyty oraz cały kominek robi się gorący. Ze względu bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do paleniska kominka.

13. Goście odpowiadają za spowodowane szkody i zniszczenia, również za szkody wyrządzone przez dzieci, a także przez zwierzęta.

14. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.

15. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22:00 do 6:00.

16. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla Gości domku Na końcu świata. Jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu.

17. W domku Na końcu świata możemy odmówić dalszej gościny osobie, która narusza
w rażący sposób zasady pobytu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń właściciela, w szczególności zapłaty za cały zarezerwowany pobyt, poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie budynku Na końcu świata.

Życzymy miłego pobytu 🙂